Regulamin Akcji „Kto pierwszy ten lepszy!

Regulamin Akcji „Kto pierwszy ten lepszy!” Galeria MM SPV Sp. z o. o. (dalej „Regulamin”) 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji jest Galeria MM SPV Sp. z o. o., ul. Towarowa 35, 61-896, Poznań, NIP: 778-144-90-39, REGON: 300655140, KRS 0000289836 (zwana dalej „Organizator”). 
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook.
 4. Akcja jest prowadzona na stronie: https://pl-pl.facebook.com/ecalzadopl/ (zwanej dalej „Fanpage”). 
 5. Akcja nie jest loterią promocyjną ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych. 
 6. Akcja jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

Warunki uczestnictwa

 

 1. W Akcji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Warunkiem udziału w Akcji jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz zapoznanie się z Regulaminem Akcji. 
 3. Warunkiem udziału w Akcji jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage, zaobserowanie konta na Instagramie oraz udostępnienie postu na Facebook'u.
 4. Akcja trwa do momentu wykorzystania przez pierwsze 10 osób udostępnionego przez Organizatora kodu. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

 • 3

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie polega polubieniu fanpage'a Ecalzado, zobserowania konta Ecalzado na Instagramie oraz udostępnieniu postu
 2. W Akcji z kodu skorzystać może 10 pierwszch osób, które zrobią zakupy.  • 4

Nagroda

 

 1. Nagrodą w Akcji jest kod rabatowy o wartości 15% do wykorzystania w sklepie internetowym www.ecalzado.pl.
 2. Nagroda zostanie przekazana w formie kodu, który obniży wartość kwoty zakupu o 15% od ceny regularnej produktu.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, postanowień jej Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Akcji będą przetwarzane w celu realizacji Akcji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

 • 5

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do Organizatora w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis żądania i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Akcja na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jego trwania (dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody). Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 3. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl